Něhdy klubowy hosćenc był

wutora, 27. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hinak hač za čas NDR, jako bě Budyski „Wjelbik“ klubowy hosćenc, je tu dźensa kóždy rady witany.  Foto: Alfons Handrik Hinak hač za čas NDR, jako bě Budyski „Wjelbik“ klubowy hosćenc, je tu dźensa kóždy rady witany. Foto: Alfons Handrik

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa Budyski hosćenc „Wjelbik“. (5)

Zakładne murje domow na Budyskej Žitnej su zdźěla 600 lět a starše. Pomjenowanje hasy swědči wo tym, zo běchu tam w srjedźowěku ze žitom wikowali. Ze starych zapiskow dale wučitaš, zo bě na Žitnej hasy dwěmaj zamóžnymaj měšćanomaj dowolene piwo warić. Jedyn z njeju bydleše na městnje, hdźež steji dźensa woblubowany serbski hosćenc „Wjelbik“. Dom bu kónc Druheje swětoweje wójny runja mnohim dalšim twarjenjam zničeny.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND