Nowotwar najskerje tuńši

wutora, 27. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W Chwaćicach chce gmejna nowe dźěćace dnjowe přebywanišćo twarić dać

Wulka Dubrawa (CS/SN). Hnydom dwójce steješe na zašłym posedźenju Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady wjesny dźěl Chwaćicy w srjedźišću wuradźowanja. Jónu jednaše so wo twarski plan za nowu bydlensku štwórć na kromje wsy za awtowym domom Bierke. Tam maja šěsć jednoswójbnych, jedna rynkowa ­a dwě dwójnej chěži nastać. Podłožki běchu w meji wupołožene. Nošerjo zjawnych zajimow mějachu lědma wobmyslenja. Jeničce přirodoškitny zwjazk sej žada, zo měli posudk zhotowić, hač su někajke družiny wohrožene. Dokelž planuja tři wišniny podrězać, dyrbja za nje jako narunanje nowe štomiki nasadźeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND