Nětko twarić njeje lochko

pjatk, 30. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Pančicy-Kukow wčera wjacore projekty na blidźe měła

Wotrow (SN/MWj). Tuchwilne twarske dźěła w gmejnje Pančicy-Kukow su wčera tamnišu gmejnsku radu na jeje posedźenju we Wotrowskej starej šuli zabě­rali. Na spočatku spominachu radźićeljo w ćichej mjeńšinje na bywšeho wjele­lětneho wjesnjanostu Franca Pjetaša, kiž bě 3. julija njejapcy zemrěł.

Tuchwilne napjate połoženje w twar­stwje a problemy při dodawanju mate­riala wuskutkuja so tež na twarnišća gmejny Pančicy-Kukow. Tak běchu mjez druhim wupisali kachlicarske dźěła we wobłuku saněrowanja „Šule Ćišinskeho“. Zapodaty poskitk bě 26 procentow dróši hač kalkulacija. W tajkim padźe zako­njedawar dowoli, zo smědźa nadawk znowa a we wobmjezowanym kruhu wupisać, wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wčera rozłoži. Ze sydom poskitkow rozsudźichu so za kachlicarja Bosćija Smołu z Wudworja, kiž ma dźěła we wobjimje 82 000 eurow nětko wobstarać. Wón je prěni ­rjemjeslnik z blišeje wokoliny, ­kiž při ponowjenju šulskeho twarjenja w Pančicach-Kukowje sobu skutkuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND