Nowa wuchowanska straža nastawa

póndźela, 09. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće wuchowansku stražu w Slepom twarja, ale hižo bórze budu tu wuchowanske zasadźenja koordinować.  Foto: Jost Schmidtchen Hišće wuchowansku stražu w Slepom twarja, ale hižo bórze budu tu wuchowanske zasadźenja koordinować. Foto: Jost Schmidtchen

Slepo (JoS/SN). Zhorjelski wokrjes twari tuchwilu na kromje Slepjanskeho přemysłownišća nowu wuchowansku stražu. Po planje ma wona hač do kónca lěta 2021 hotowa być. Kaž pak je z krajnoradneho zarjada zhonić, móhli so zdźěla tež do nalěća 2022 ćahnyć, dokelž maja firmy problemy trěbny material dóstać. Projekt płaći dohromady něhdźe 1,3 miliony eurow.

Wuchowanska straža je Běłowodźanskemu wuchowanskemu wobłukej přirjadowana. Jemu přisłušeja Dźěwin, Slepo, Trjebin a Běła Woda sama. Dokelž pak tam stajnje zaručene njebě, zo je wuchowanske awto w předpisanych dwanaće mjeńšinach na městnje, je so wokrjes za nowu stražu w Slepom rozsudźił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND