Nowe hašenske jězdźidło oficialnje přepodali

srjeda, 11. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Pěskečanscy dobrowólni wohnjowi wobornicy maja nětko nowe hašenske jězdźidło. Minjenu sobotu su je oficialnje přepdali.  Foto: Alfons Handrik Pěskečanscy dobrowólni wohnjowi wobornicy maja nětko nowe hašenske jězdźidło. Minjenu sobotu su je oficialnje přepdali. Foto: Alfons Handrik

Pěskecy (aha/SN). Minjenu sobotu popołdnju njeběchu so jenož Pěskečenjo na puć ke gratowni wohnjoweje wobory nastajili. Zastupowacy nawoda 26 kameradow wopřijaceje Pěskečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory Krystof ­Sćapan kaž tež zastupowacy nawoda Njebjelčanskeje gmejnskeje wobory Tomaš Šwejda móžeštaj tež kameradow wokolnych woborow witać. Jim wšěm předstajichu tam nowe moderne wohnjowoborne awto typa Iveco Magirus. Wobhladali su sej je tohorunja zastupowacy krajny rada Wincenc Baberška (CDU), wokrjesny hašenski mišter Stefan Henčka, jeho předchadnik Helmut Libš, předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška kaž tež Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU).

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND