Jubileje we wobrazach

póndźela, 16. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(1 )
Serbski folklorny ansambl Wudwor je wčerawši program na klóšterskim a swójbnym swjedźenju w Pančicach-Kukowje sobu wobrubił a na jewišću wjacore reje zanjesł.  Foto: CSB/Maćij Bulank Serbski folklorny ansambl Wudwor je wčerawši program na klóšterskim a swójbnym swjedźenju w Pančicach-Kukowje sobu wobrubił a na jewišću wjacore reje zanjesł. Foto: CSB/Maćij Bulank

Wjacore zarjadowanja w klóštrje Marijinej hwězdźe přewjedli

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Móhłrjec swjedźenski kónc tydźenja je klóšter Mariji­na hwězda minjeny kónc tydźenja dožiwił a hnydom z wjacorymi zarja­do­wanjemi wjele stow ludźi přiwabił. So­botu wječor nachwatachu 17. julija wupadnjenu nóc tysac swěčkow. Mjeztym zo so tehdy mócnje dešćowaše, bě tónraz wjedro runjewon idealne. Na jewišću na kló­šterskej zahrodźe dožiwi publikum program ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu, artistomaj, hudźbnikami a z wo­hnjowej show.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Ze swěčkow zestajene wobrazy běchu sobotu na klóšterskej zahrodźe wjeršk nocy ty sac swěčkow. Tež tónle wobraz wo olympiskich hrach w Tokyju móžachu wopytowarjo sobu zaswěćić. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND