Nowu dróhu a jubilej swjećili

wutora, 17. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Runje při horcym wjedrje minjenu sobotu bě we wobłuku jubilejneho swjedźenja w Nowym Łusču wosebite wjeselo, jako móžachu dźěći z lodoweho kwadra překwapjenki z hamorom wubiwać.  Foto: Feliks Haza Runje při horcym wjedrje minjenu sobotu bě we wobłuku jubilejneho swjedźenja w Nowym Łusču wosebite wjeselo, jako móžachu dźěći z lodoweho kwadra překwapjenki z hamorom wubiwać. Foto: Feliks Haza

W Nowym Łusču na 200. róčnicu prěnjeho naspomnjenja spominali

Nowy Łusč (ML/SN). Při nowo twarjenym wjertnišću za šulski bus w Nowym Łusču swjećeše wjace hač 50 wjesnjanow a hosći minjenu sobotu popołdnju swój nadróžny swjedźeń a zdobom 200. ju­bilej prěnjeho naspomnjenja němskeho mjena wjeski w lěće 1821. Wjesnjanosta Bóšćanskeje gmejny Stanij Ryćer (Bóšćanske rjemjesło) porěča k přepodaću nowo asfaltowaneje, 800 metrow dołheje wjesneje dróhi, kotraž wjedźe z wjeski hač na šoseju z Noweje Jaseńcy do Libonja. Rakečanska twarska firma Martina Stolle je wobnowjenje wjesneje dróhi wukonjała. Z tym su so žiwjenske a wobchadne poměry za 46 wobydlerjow Noweho Łusča jara polěpšili, štož bě tež z rozmołwow mjez wjesnjanami na swjedźenju wusłyšeć. Wjesnjanosta Ryćer wu­praji zdobom nadźiju, zo při při­chod­nych komunalnych wólbach zaso kan­didata z Noweho Łusča nastaja a wuzwola. Gmejnski parlament bě na wjesnym swjedźenju nimo wjesnjanosty Ryćerja z radźićelom Bjarnatom Cyžom z Noweje Jaseńcy zastupjeny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND