Kóždy wopor jedyn přewjele

wutora, 17. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/MWj). Najskerje tež koronoweje pandemije a tuž mjenje wobchada dla je so loni we wobłuku Wojerowskeho policajskeho rewěra mjenje wobchadnych njezbožow stało hač w lěće 2019. Tole zdźěli sobudźěłaćer wobchadneho zarjada města Götz Gleiche, jako tele­ dny njezbožowu statistiku předstaji.

W policajskim rewěrje, kiž njewopři­jimuje jenož město Wojerecy, zličichu 1 686 wobchadnych njezbožow, 309 abo dobrych 15 procentow mjenje hač lěto do to­ho. W měsće a přisłušnych wsach zwěsćichu 817 njezbožow, 194 mjenje hač w předlěće. Jedna wosoba zemrě. Tež hdyž bě to jenički smjertny wopor, bě to je­dyn přewjele, praji prěni policajski hłowny komisar Tobias Hilbert.

Wulki dźěl 141 zranjenych běchu ko­lesowarjo. Woni su při zražce lědma škita­ni. Hišće hórje je, hdyž jědu woni z e-bi­kom. Z nim su hač do 25 km/h spěšni, tak zo su zranjenja při zražce hišće­ strašniše. Předewšěm na nich Tobias Hilbert apeluje, sej nahłownik stajić. W połojcy wšitkich padow běchu kole­sowarjo wina na njezbožu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND