Pišćele móža zaso zaklinčeć

štwórtk, 19. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonaj wosadneho cyrkwinskeho předstejićerstwa Alexander Branzko a Sebastian Paulo, kotryž je zdobom organist w Blunju, so wjeselitaj, zo su pišćele Blunjanskeje tykowaneje cyrkwje saněrowane a zo móža zaso zaklinčeć.  Foto: Silke Richter Čłonaj wosadneho cyrkwinskeho předstejićerstwa Alexander Branzko a Sebastian Paulo, kotryž je zdobom organist w Blunju, so wjeselitaj, zo su pišćele Blunjanskeje tykowaneje cyrkwje saněrowane a zo móža zaso zaklinčeć. Foto: Silke Richter

Je drje lědma wjetšeje abo mjeńšeje cyrkwje, w kotrejž žane pišćele nimaja. Bjez nich njeby Boži dom dospołny był. Tajki hoberski instrument pak dyrbi tež hladany być.

Bluń (SiR/SN). Daloko za mjezami gmejny Halštrowska Hola znata tykowana cyrkej w Blunju je zawěrno hižo ćežke časy­ přežiwiła. Najnowši podawk je nimale eksistencu starodawneho Božeho domu, kiž bu 6. decembra 1673 poswjećeny, wohrozył. (Serbske Nowiny tehdy rozprawjachu.) W lěće 2019 bě so hłowny nošak­ twarjenja złamał. Pytnyli běchu to jako prěnje při pišćelach, rozprawja čłon wosadneje cyrkwinskeje rady Alexander Branzko. Tam nastajnosći małe dźěle drjewa dele padachu. Zo móhli nowy nošak zatwarić, dyrbjachu takrjec dźěl třěchi wočinić. Saněrowanje płaćeše 95 000 eurow. Financowali su sumu ze spěchowanskimi srědkami, darami a swójskimi pjenjezami Blunjanskeje wosady.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND