Na hrajkanišću so husćišo zetkać

póndźela, 23. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Nowej Jaseńcy móža so dźěći nětko přewšo žiwje zabawjeć. Nimo toho přeprošeja wočerstwjenišćo, blido a ławka pod třěchu na přestawku. Mnozy, nic jeničcy wjesnjenjo to rady wužiwaja. Tež awta móža tam parkować.  Foto: Feliks Haza W Nowej Jaseńcy móža so dźěći nětko přewšo žiwje zabawjeć. Nimo toho přeprošeja wočerstwjenišćo, blido a ławka pod třěchu na přestawku. Mnozy, nic jeničcy wjesnjenjo to rady wužiwaja. Tež awta móža tam parkować. Foto: Feliks Haza

Z wjesołym swjedźenjom su sobotu w Nowej Jaseńcy hrajkanišćo oficialnje přepodali. W swjedźenskim stanje bjesa­dowaše wulka ličba ludźi při šalce kofeja a słódnym tykancu, kotryž běchu­ wjesne žony napjekli.

Nowa Jaseńca (SN/MiR). Hižo pjatk wječor běchu wćipni nimo hrajkanišća njedaloko busoweho zastanišća w Nowej Jaseń­cy šli a zwěsćili, zo je swjedźenski stan natwarjeny runje tak kaž wóz za napoje. Štož pak sobotu popołdnju wosebje na dźěći čakaše, bě wulka překwapjenka. Najbóle wabješe wězo hrajkanišćo, na kotrymž so dźěći wšeje staroby zabawjachu. Dale wužichu woni składnosć, na konju jěchać abo na wšelakich jězdźi­dłach po terenje jězdźić. Ryćerjec transportne předewzaće bě přihotowało słódnu cokorowu watu a wulki kwader lodu, z kotrehož sej dźěći z hamorom słódkosće wubiwachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND