Towarstwa změja perspektiwu

wutora, 24. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni zaryw při Hórnikečanskim jězoru wobstarachu wčera Kai Dammer ze sakskeho hórnistwoweho zarjada, Thomas Leberecht, Jens Kieschnick a Karsten Handro (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Prěni zaryw při Hórnikečanskim jězoru wobstarachu wčera Kai Dammer ze sakskeho hórnistwoweho zarjada, Thomas Leberecht, Jens Kieschnick a Karsten Handro (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Prěni wažny krok za wožiwjenje Hórnikečanskeho jězora

Wulke Ždźary (AK/SN). Na južnym po­brjohu Hórnikečanskeho jězora pola Wulkich Ždźarow maja so zaso towarstwa zaměstnić a tam dołhodobnu perspektiwu dóstać. To wuzběhny Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) wčera při symboliskim prěnim zarywje za infrastrukturne wotkryće.

Wšitke medije přizamknyć a dalše na­pra­wy zwoprawdźić płaći něhdźe 1,1 milion eurow. Z toho zapłaći gmejna 15 pro­centow, 85 procentow dóstanje spěchowane. Wotkryće wopřijima wodowód, roły za wopłóčki a dešćikowu wodu, nadróžne wobswětlenje, přizamk­nje­nje ke kolesowanskemu kołopućej kaž tež 30 parkowanskich městnow. Hač do­srjedź lěta 2022 maja wšitke dźěła wotzamknjene być. Potom móhli towarstwa na swojich parcelach twarić. Město centralneho towarstwoweho domu maja jednotliwe mjeńše twarjenja towarstwow nastać. „Poselstwo je, zo je Hórnikečanski jězor dale žiwy a zo maja towarstwa tule dobre móžnosće“, rjekny wčera tež twarski zamołwity Łazowskeje gmejny Jens Kieschnick. Wón je zdobom wjesny předstejićer Wulkich Ždźarow a Koblic.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND