Komunikaciju polěpšić

štwórtk, 02. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Turbinowy dom w Běłym Chołmcu słuša k poslednim swědkam wjesnych stawiznow. Domizniske towarstwo chce jón zachować.  Foto: Andreas Kirschke Turbinowy dom w Běłym Chołmcu słuša k poslednim swědkam wjesnych stawiznow. Domizniske towarstwo chce jón zachować. Foto: Andreas Kirschke

Wojuja dale wo zachowanje historiskeho turbinoweho domu we wsy

Běły Chołmc (AK/SN). Před lětom załožene kulturne a domizniske towarstwo w Běłym Chołmcu wojuje dale wo historiski turbinowy dom při Małej Sprjewi. To podšmórny předsyda Rolf Möbius na njedawnym posedźenju Běłochołmčanskeje wjesneje rady. Wjace hač 30 ludźi bě přišło, mjez nimi tež Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU).

„W měrcu a juniju smy so pisomnje na gmejnu wobroćili. Wotmołwu žanu dóstali njejsmy“, rozłoži Rolf Möbius. Tež po zhromadnym terminje na městnje ze za­stupnikami gmejny, krajneho za­rjad­nistwa rěčnych zawěrow a towarstwa k žanym wuslědkam dóšło njeje. „Staw turbinoweho domu je jara kritiski. Bo­hu­žel so tuchwilu ničo njehiba. Nimamy žadyn přistup a njemóžemy ničo činić. Tak smy cyłe lěto zhubili“, kritizowaše předsyda towarstwa Turbina Běły Chołmc.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND