Slepo změje nowu gratownju

srjeda, 08. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada wčera nadawk za hłowne twarske dźěła přepodała

Slepo (AK/SN). Hač do kónca lěta 2023/ spočatk 2024 dóstanje Slepjanska dobrowólna wohnjowa wobora nowu gratownju z městnom za štyri jězdźidła. K tomu je so wčera tamniša gmejnska rada jednohłósnje wuznała. Nadawk za hłowne twarske dźěła we wobjimje 445 000 eurow přepodachu radźićeljo Nišćanskej twarskej firmje. Dohromady pjeć předewzaćow bě po wupisanju swój poskitk wotedało. Jednotliwe sumy sahachu wot 445 000 hač do 614 000 eurow.

Nowotwar płaći cyłkownje 2,3 miliony eurow. „Je to zhromadna naprawa komuny, energijoweho koncerna LEAG, Zhorjelskeho wokrjesa a Swobodneho stata Sakskeje“, rozłoži nawoda twarskeho zarjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich. Po jeho słowach maja so twarske dźěła w oktobrje započeć. Hišće lětsa ma dnowna plata hotowa być. „Dołhož to wjedro dopušći, chcemy lětsa tak daloko kaž móžno z twarom pokročować“, Seidlich wuzbě­hny. Nowa wohnjowoborna gratownja nastanje njedaloko kružneho wobchada w zapadnym dźělu Slepoho při dróze do směra na Nowy Miłoraz.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND