Angažowanymaj wobydlerjomaj myto spožčili

póndźela, 13. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Petra Nakońcowa přija z rukow Wolfganga Goldsteina runje tak Slepjanske Čestne myto kaž Richard Mazula (wotlěwa).  Foto: Constanze Knappowa Petra Nakońcowa přija z rukow Wolfganga Goldsteina runje tak Slepjanske Čestne myto kaž Richard Mazula (wotlěwa). Foto: Constanze Knappowa

Slepo (CK/SN). Šesty raz je Slepjanska wjesna rada njedawno Čestne myto spožčiła a tak ludźi do srjedźišća stajiła, kotřiž na dobro wsy a gmejny skutkuja. Wuznamjenili su Petru Nakońcowu. Swoju zwjazanosć z ródnym Slepom njepokazuje jeno z čłonstwom we wohnjowej woborje. Wona tež předewšěm staršim ludźom při wobstaranju a spjelnjenju wšědnych nadawkow pomha. „Za swój nadawk wona ma, druhim ludźom zhromadne doži­wjenja zmóžnić a jim tak rjane stronki ­žiwjenja zbližić“, chwaleše ju wjesny předstejićer Wolfgang Goldstein.

Dalše Čestne myto spožčichu Richardej Mazuli za jeho angažement při přetwarje towarstwoweho domu, při wonkownym wuhotowanju wsy a za jeho towarstwowe dźěło. Woběmaj přepodachu skulpturu Slepjanskeho drjeworězbarja Thomasa Schwarza.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND