Hódne počesćenje

srjeda, 15. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Jan Bohuwěr Mučink (1821–1904) je čas žiwjenja na dobro Serbow skutkował. Maćicarjo, mjez nimi předewšěm Jurij Łušćanski (nalěwo), su jeho 200. narodniny wopominali. K Mučinkowym potomnikam słuša Hartmut Schulze-Gerlach (naprawo), kiž je minjenu sobotu na zarjadowanje do Zemic-Tumic přijěł.  Foto: Leńka Thomasowa Jan Bohuwěr Mučink (1821–1904) je čas žiwjenja na dobro Serbow skutkował. Maćicarjo, mjez nimi předewšěm Jurij Łušćanski (nalěwo), su jeho 200. narodniny wopominali. K Mučinkowym potomnikam słuša Hartmut Schulze-Gerlach (naprawo), kiž je minjenu sobotu na zarjadowanje do Zemic-Tumic přijěł. Foto: Leńka Thomasowa

Maćicarja Jana Bohuwěra Mučinka wopominali

Zemicy-Tumicy (LTh/SN). Składnostnje 200. narodnin wučenca Jana Bohuwěra Mučinka (1821–1904) bě njesměrnje hibićiwy maćicar a čłon Budyskeho župneho předsydstwa Jurij Łušćanski hižo před lětomaj z tehdyšej wjesnjanostku Zemic-Tumic Giselu Pallas a dalšimi zwisk nawjazał, zo by róčnicu přihotował. Tak wón Němcam w Zemicach-Tumicach – wjes je něhdźe 15 kilometrow wot Budyšina zdalena – poněčim a kedźbliwje serbske stawizny zbliži, wědźo, zo na jich kěrchowje hižo dołho row wučerja a pčołarja Mučinka hladaja. Tola wo jeho skutkowanju za serbske politiske a narodne wozrodźenje a za serbsku wuměłsku prozu po zdaću tehdy wot Jurja Łušćanskeho prěni raz zhonichu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND