Mokre drjewo wjeselo kazy

póndźela, 20. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hrajkanišća Worklečansku gmejnsku radu chětro wužaduja

Worklecy (JK/SN). Njebě to přewjele, štož mějachu radźićeljo gmejny Worklecy minjeny štwórtk na swojim prěnim posedźenju po lěćnej přestawce rozjimać. Přiwšěm bě to za nich zdźěla sylny tobak. Prawidłownje maja techniske organizacije kaž TÜV zjawne hrajkanišća na wěstotu přepytować. Lětuša kontrola, kotruž su w juliju wotměli a kotrejež rozprawa ­nětko předleži, pak je wšitkim hrajkanišćam gmejny njewěsty staw wobswědčiła. Mokre nalětnje wjedro bě k tomu při­nošowało, zo su na wšitkich hrajkanišćach w zemi zakótwjene drjewjane nastroje škodu poćerpjeli a wěstotnym žadanjam hižo njewotpowěduja. Nětko ma gmejna spěšnje jednać. Maja dźě hrajkanišća wěste być, a dźěći je trjebaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND