Dźakny swjedźeń za dobre žně

wutora, 28. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na žnjowodźaknym swjedźenju zašłu sobotu na Ćiskowskim statoku je tamniša młodźina wosebje při praženju mjasa a kołbaskow pomhała.  Foto: Andreas Kirschke Na žnjowodźaknym swjedźenju zašłu sobotu na Ćiskowskim statoku je tamniša młodźina wosebje při praženju mjasa a kołbaskow pomhała. Foto: Andreas Kirschke

Ćiskowske kulturne towarstwo je zašłu sobotu na žnjowodźakny swjedźeń přeprosyło. Pod hesłom „Dawać, dźělić a dźakować so“ přiwabichu kreatiwne ideje mnohich zajimcow na Ćiskowski statok.

Ćisk (AK/SN). Wóń čerstweho chlěba stupa do nosa. Pjekar Nico Thäle je na žnjowodźaknym swjedźenju sobotu w Ćisku zhromadnje z Wolfgangom Fingerom nimale 70 originalnych Ćiskowskich chlěbow w drjewjanej pjecy napjekł. Łutowska pjekarnja Stefana Krause je za nje ćěsto spřihotowała. Nico Thäle rjekny: „Nam je wažne tradiciju pječenja chlěba dale dawać. Wona nima pozdźišo raz jeničce hišće w knihach stać.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND