Štwórty raz wobydlerski budget

srjeda, 29. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Najwažniši rozsud Wojerowskeje měšćanskeje rady na jeje wčerawšim posedźenju drje bě nowelěrowanje woby­dlerskeho budgeta. Přichodnje maja so w tym wobłuku město mało wjetšich wjace mjeńšich projektow zwoprawdźić.

Wojerecy (AK/SN). Měšćanscy radźićeljo slědowachu namjetam dawkoweje skupiny a wobzamknychu nowe rjadowanje bjez napřećiwneho a ze wzdaćom jeničkeho hłosa. Nimo toho wobkrući rada přiměrjenje dotal płaćiweho wobydlerskeho budgeta nastupajo tak mjenowanu prioritnu lisćinu za lětuše projekty w nutřkownym měsće.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND