Přetwar a rozšěrjenje zarjadniskeho twarjenja dróše

štwórtk, 30. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće njeje na ležownosći wosrjedź Zhorjelca widźomne, zo ma tu hač do lěta 2025 nowy krajnoradny zarjad wokrjesa nastać.  Foto: Andreas Kirschke Hišće njeje na ležownosći wosrjedź Zhorjelca widźomne, zo ma tu hač do lěta 2025 nowy krajnoradny zarjad wokrjesa nastać. Foto: Andreas Kirschke

Zhorjelc (AK/SN). Hladajo na přetwar a rozšěrjenje Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada liči wokrjes z jasnje wjace wudaw­kami, wuswětli póndźelu tamniši komornik Thomas Gampe. W prěnim nětko zahajenym twarskim wotrězku dźe wo to, wobstejace historiske twarjenja ze za­łožićelskeje doby na Berlinskej a Salomonskej dróze ponowić. „Na Berlinskej dyrbi so třěcha saněrować. Potom chcemy dale postupować“, komornik rozłoži. Wosebitosć je, zo ma z bydlenskich a bywšich wobchodniskich twarjenjow přichodnje zarjadniske twarjenje nastać, při čimž dźiwaja na bjezbarjernosć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND