Nowe bydlenja a tři studnje

pjatk, 01. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (BG/SN). Hłownej ćežišći posedźenja Kamjenskeje měšćanskeje rady běštej předwčerawšim twarski plan za Jěžow a wotpohladane dalše spřistupnjenje wužiwanja tamnišeho lětanišća. W Jěžowje ma přichodnje 26 nowych bydlenjow nastać, při lětanišću chcedźa komunalne areale za přemysła poznamjenić a za předań spřihotować. Radźićeljo nadźijeja so, tak dalšemu wuwiću města polěkować a tuž woběmaj namjetomaj přihłosowachu.

Dalši dnjowy dypk bě podlěšenje najenskeho zrěčenja ze sportowym towarstwom Natwar Němske Pazlicy. Rada wotpowědowaše žadanju wjacorych pjenjezydawarjow kraja a Zwjazka, kotrež financuja tuchwilne wobnowjenje wulkoswětłoweje připrawy sportoweho centruma towarstwa, a rozšěri dojednanje na 15 lět. Nimorjadnje přilubichu dźěćacemu dnjowemu přebywanišću „Dołha haska“ pjenjezy za wotstronjenje njedostatkow na polu wohnjoškita.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND