Akcija přećiwo brojenju zežiwidłow zahajena

pjatk, 01. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěło, zabawu a wjeselo mějachu šulerjo z Ralbic a Radworja wčera we Wojerecach. Zdobom su sej tójšto wědy nasrěbali.  Foto: Katrin Demczenko Dźěło, zabawu a wjeselo mějachu šulerjo z Ralbic a Radworja wčera we Wojerecach. Zdobom su sej tójšto wědy nasrěbali. Foto: Katrin Demczenko

Na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje su zahajili wosebitu akciju, w kotrejž zaběraja so wuknjacy z wašnjom wobchada ze zežiwidłami. Akcija traje hač do 6 oktobra.

Wojerecy (KD/SN). „Kóždy wobydler Němskeje mjeta na lěto 75 kilogramow žiwidłow do wotpadkow, byrnjež hodźeli so tute hišće za zežiwjenje wužiwać“, rjekny minjenu wutoru Sebastian Klotsche na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje, kotraž je w nošerstwje Křesćansko-socialneho skutka Sakska (CSB). Jako zastupjer sakskeje iniciatiwy CSB „Zežiwidła maja wulku hódnotu“ je Klotsche z tuteje přičiny z mnohimi partnerami zahajenje cyłoněmskeje akcije „Němska zachowa zežiwidła“ w Sakskej wuhotował.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND