Pola Wochoz ma solarny park nastać

wutora, 05. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Koncern Łužiska ener­gija a milinarnje (LEAG) chce na kromje Wochoz (Nochten) něhdźe 21 hektarow wulki solarny park natwarić. Wobhospodarjeć chcedźa jón potom znajmjeńša 30 do 35 lět. Wukon ma 20 megawattow wučinjeć. „Solarny park milinarnja Hamor“ ma na bywšich hórnisce wužiwanych, rekultiwowanych a dźensa ratarsce wužiwanych přestrjenjach nastać. Z wjetšinu hłosow – dwaj radźićelej běštaj pře­ći­wo tomu, jedyn so hłosa wzda – je Hamorska gmejnska rada tuž wobzamkła zestajeć wob­twarjenski plan.

„Dyrbimy sčasom wobydlerjow informować. Zarjady a dalšich nošerjow zjawnych zajimow mamy hižo zahe do přede­wzaća zapřijeć“, rjekny Annett Rötsch­ke, managerka firmy EP New Energies, ­ko­traž w nadawku LEAG projekt wuwiwa. Klětu chcedźa płoninu kartěrować a po tym chce LEAG z gmejnu Hamor měšćansko-twarske zrěčenje podpisać, kotrež zwoprawdźenje projekta zaruča. Nalěto 2023 chcedźa twarić započeć, nazymu potom ma solarny park hižo hotowy być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND