Wyše wudawki wobzamknyli

wutora, 05. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Nałoža srědki k skrućenju wjesneho ruma za to etat wurunać

Njebjelčicy (SN/JaW). Za zdźěłanje nowych­ wohnjowobornych wustawkow dyrbi Njebjelčanska gmejna wjace pjenjez wudać, hač bě planowała. Dotal wobli­čenym 17 000 euram dyrbja tam hišće­ 4 000 eurow přidać. Wo tym je Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) tamnišich gmejnskich radźićelow na njedawnym posedźenju informował. Eksterne zdźěłanje nowych wohnjowobornych wustawkow je trěbne, dokelž dotalne hižo aktualnym wobstejnosćam njewotpowěduja. Kaž wjesnjanosta Čornak wuswětli, „zarunamy přidatne wudawki za zdźěłanje wustawkow z dochodow předanje stareho jězdźidła Pěskečanskeje wohnjoweje wobory“. Předań je ko­munje 4 650 eurow wunjesła, tuž su přidatne kóšty wjac hač zarunane, a radźićeljo dodatne wudawki jednohłósnje přizwolichu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND