Serbska rozprawa předleži poručenje

srjeda, 06. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wšitke frakcije měli w dźěłowym kruhu za serbske naležnosće sobu dźěłać

Budyšin (SN/at). „Rozprawa pokazuje, zo su so wustawki z wotpowědnym žiwjenjom pjelnili.“ To rjekny Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) předwčerawšim nimale na kóncu zjawneho dźěła posedźenja wokrjesneho sejmika w zawodnych myslach k pisomnje předležacym wuwjedźenjam, kak je wokrjes Budyšin Wustawki wo zachowanju, spěchowanju a wuwiću serbskeje rěče a kultury w lěće 2020 zwoprawdźił. Korony dla njehodźachu so tež mnohe serbske zarjadowanja wotměć, Michael Harig wuzběhny. Wón skedźbni na dwaj wobłukaj, kotrejž stej prěni raz do tohole rozprawnistwa při­wzatej. Stej to Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy a planowanje šulskeje syće. Wo­krjesna społnomócnjena za serbske naležnosće Halena Jancyna je pomhała podłožk zestajeć. Wona, tak krajny rada připowědźi, budźe wokrjesnemu sejmikej lětsa w štwórtym abo klětu w prěnim kwartalu sama rozprawjeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND