Srědki zaměrnje wužiwać

pjatk, 08. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Łazowska gmejna chce 20 000 eurow z komunalneje pawšale Swobodneho stata Sakskeje w swojich wjesnych dźělach za zwyšenje hódnoty zasadźić.

Łaz (AK/SN). Łazowska gmejna chce lětsa wot Sakskeje přewostajenu pawšalu 70 000 eurow k sylnjenju wjesneho ruma zmysłapołnje a zaměrnje zasadźeć. To podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady. Jednohłósnje wobzamknychu jeje čłonojo wužiwanje srědkow za Łaz, za Drěwcy (Driewitz)/Lipiny (Lippen), za Wulke Ždźary (Groß Särchen) / Koblicy (Koblenz) a za Běły Chołmc (Weißkollm) / Tři Žony (Dreiweibern) / Roholń (Riegel) / Tyhelk (Tiegling).

Prěnjotnje chcychu kompletnu sumu za wudźeržowanje wodźiznow wužiwać. Dokelž pak dóstanje gmejna kóšty za to zarunane, chce wona nětko jenož 50 000 eurow z pawšale za wodźizny wudać. Tak maja wšitke wsy komuny dohromady 20 000 eurow za inwesticije.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND