Warnuja raznje před „trojanskim konjom“

wutora, 12. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Serbski institut (SI) je so wčera ze zjawnym listom přećiwo wobzamknjenju hłowneho wuběrka Budyskeje měšćanskeje rady wuprajił, zo chcedźa na Čorno­boze tam 1950 zničeny pomnik Otta von Bismarcka znowa natwarić.

Budyšin (SN/CoR). „Nastróženi a z nje­rozumjenjom smy wobzamknjenje na wědomje brali“, rěka w lisće, kotryž staj direktor SI dr. Hauke Bartels a wotrjadnik kulturnych wědomosćow, historikar dr. Friedrich Pollack, podpisałoj. „Jako w Budyšinje zaměstnjene slědźenišćo z mnohimi kooperacijemi w tu- a wukraju distancujemy so wuraznje wot tohole rozsuda, kotryž swědči z našeho wida wo jónkrótnym zabyću stawiznow“, w spisu SI dale steji. Historiska wosobina Bismarck „so jako pozitiwna figura za wopomnjensku kulturu demokratiskeje, solidariskeje a swětej wotewrjeneje towaršnosće docyła njehodźi. Za komunu, kotraž so k lětstotki trajacej zhromadnosći Němcow a Serbow (...) wuznawa, je tajki rozsud dospołnje škódny.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND