Próstwy tež serbsce zapodać

pjatk, 15. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Sobudźěłaćerjo Sakskeho krajneho kuratorija su wčera w Lejnje wo wubědźowanjomaj „Simul+ fondsa Čiń sobu!“ informowali. Zajimcy, mjez nimi tež Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU), sej po tym hišće nazhonjeja wuměnjachu.  Foto: Feliks Haza Sobudźěłaćerjo Sakskeho krajneho kuratorija su wčera w Lejnje wo wubědźowanjomaj „Simul+ fondsa Čiń sobu!“ informowali. Zajimcy, mjez nimi tež Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU), sej po tym hišće nazhonjeja wuměnjachu. Foto: Feliks Haza

Sakski krajny kuratorij za wjesny rum idejowej wubědźowani wupisał

Lejno (SN/JaW). Sakski krajny kuratorij za wjesny rum Miłoćicy (SLK) je za nazymu a klětuše nalěto dwě idejowej wubědźowani w zwisku ze „Simul+ fondsom Čiń sobu!“ wupisał. Na nimaj móža so zajimcy we wjacorych modulach wo pjenjezy wjacorych statysac eurow prócować. Wosebity wobstatk wubědźowanja je modul za dwurěčnosć.

Něhdźe dźesać zajimcam je wčera sobudźěłaćer SLK a hłowny zamołwity za serbske wubědźowanje Tadej Cyž zhromadnje z nawodu „Simul+ fondsa Čiń sobu!“ Christophom Bielu na serbskorěčnym zarjadowanju w Lejnje směrnicy a wobsahi wubědźowanja rozłožił. „Požadać móža so wšitcy, jednotliwcy runje tak kaž institucije, towarstwa a dalše cyłki. Tež gmejny a města móža so we wotpowědnym modulu wo pjenjezy prócować“, Tadej Cyž podšmórny. Wuwzate z wubědźowanja su politiske strony.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND