Wandrowska w zahrodnistwje była

pjatk, 22. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wandrowska zahrodnica Laura je dwaj tydźenjej we Wudworskim Krollec zahrodnistwje dźěłała. Kerstin Kroll (wotlěwa) bě wjesoła, zo měješe tak hibićiwu pomocnicu, bjez kotrejež ani wšo dźěło zmištrowali njebychu.  Foto: Marian Wjeńka Wandrowska zahrodnica Laura je dwaj tydźenjej we Wudworskim Krollec zahrodnistwje dźěłała. Kerstin Kroll (wotlěwa) bě wjesoła, zo měješe tak hibićiwu pomocnicu, bjez kotrejež ani wšo dźěło zmištrowali njebychu. Foto: Marian Wjeńka

Kmanych přistajenych nańć je dźensa wšo druhe hač lochke. Mnohe zawody pytaja za fachowcami, ale tajkich lědma namakaja. Připad je nětko we Wudworskim Krollec zahrodnistwje k tomu wjedł, zo tam wukubłana fachowča wo durje kłapaše.

Wudwor (SN/MWj). Zo su ćěslojo, blidarjo, třěchikryjerjo abo podobnje wukubłani jako wandrowscy po puću, je znate. Wšako tajkich stajnje zaso raz něhdźe wuhladaš. Zo su na přikład pjekarki na walcy, žno je rědšo, ale zo je wučena zahrodnica na te wašnje po puću, je wulke wuwzaće. Ćim bóle so mějićelka Wudworskeho zahrodnistwa Kerstin Kroll dźiwaše, jako so jej před tydźenjomaj wandrowska zahrodnica Laura předstaji a so za dźěłom prašeše. „Pochadźam z bliskosće Würzburga. Přichodnu wutoru budźe tomu runje lěto, zo sym so na puć nastajiła. Mjeztym běch w mnohich kónčinach mjez Wienom a Flensburgom ducy“, wona powěda. W Chrósćicach bě wona bywšeho wandrowskeho wopytała a tam pokiw dóstała tola raz we Wudworju pospytać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND