Pawšala za projekty rozdźělena

pjatk, 22. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo přećam towarstwow a wjesnych radow wotpowědowali

Róžant (JK/SN). Runje tak wobzamknjenjakmana bě gmejnska rada Ralbicy-Róžant na swojim wčerawšim posedźenju. Wjacori radźićeljo njemóžachu so dowola abo priwatnych přičin dla na posedźenju wobdźělić. Tohodla přesunychu diskusiju wo swojim jednanskim porjedźe na přichodne posedźenje w nowembrje. Potom změja hnydom dwě posedźeni, mjenujcy 18. nowembra a tydźeń pozdźišo. Wosebje rozjimać chcedźa potom hišće raz zakładny popłatk za wopłóčki.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND