Zwjeseleni a wolóženi

štwórtk, 28. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z bagrom je wjesnjanosta Thomas Leberecht prěni zaryw za nowy puć wot Drěwcow do Złyčina přewjedł.  Foto: Andreas Kirschke Z bagrom je wjesnjanosta Thomas Leberecht prěni zaryw za nowy puć wot Drěwcow do Złyčina přewjedł. Foto: Andreas Kirschke

Z Drěwcow do Złyčina nastanje po dołhim tam a sem skónčnje puć

Drěwcy (AK/SN). Twar 1,6 kilometrow dołheje dróhi z Drěwcow (Driewitz) do Złyčina (Litschen), wo ko­truž so hižo wot lěta 2012 pró­cuja, je nětko oficialnje zaha­jeny. „To ­njeje jenož derje za syć našich dróhow, ale přede­wšěm za wobě wsy“ wuzběhny wjesnjanosta Łazowskeje gmejny Thomas Leberecht (CDU). Termin přepodaća hižo steji. 17. decembra ma puć hotowy być.

„Wuměnjenje je dobre wjedro“, měni Carola Freitag z twarskeho zawoda Na­debor, kotryž twarske dźěła wukonja. Wot­rězk podłu pola asfaltuja, wotrězk přez lěs plestruja. Puć je jako zwisk mjez wjesko­maj mysleny. Wužić smědźa jón ko­lesowarjo a pěškojo, wobsedźerjo lěsow a polow a w nuzowych padach wohnjowa wobora, katastrofowy škit a wuchowanska słužba. Dohromady płaći puć 325 000 eurow. Wot toho přewozmje Němska železnica něhdźe 163 000 eurow. Łazowska gmejna přida 48 500 eurow. Kraj Sakska wobdźěli so z 113 500 eurami.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND