Žanomu konfliktej so njewuwinje

štwórtk, 04. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Silke Rudolf z Běłeho Chołmca wukonja wot oktobra čestnohamtsku funkciju změrče Łazowskeje gmejny.  Foto: Andreas Kirschke Silke Rudolf z Běłeho Chołmca wukonja wot oktobra čestnohamtsku funkciju změrče Łazowskeje gmejny. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Změrča je wotewrjena, fairna, neutralna a zamjelčana. „Dyrbiš derje připosłuchać móc a wěcowny wostać. Sudźić njeje naš nadawk, ale wujednać“, měni Silke Rudolf. 55lětna z Běłeho Chołmca je wot oktobra změrča Łazowskeje gmejny. Dwě lěće bě tele městno njewobsadźene.

„Dźěłam rady z ludźimi. Móžu derje posrědkować a ludźi wujednać.“ To je jeje motiwacija, so w gmejnje a we wsy čestnohamtsce angažować. Tak je wona před nimale dźesać lětami w Běłym Chołmcu towarstwo „Pjeć počasow“ sobu załožiła. Nimo toho přisłuša sportowemu to­warstwu a wobwodnemu předsydstwu dźěłarnistwa hórnistwo, chemija a energija. Diplomowa inženjerka za geodesiju a kartografiju dźěła hižo stajnje w hórnistwje. Dźensa je wona hłownohamtska předsydka zawodneje rady za Wocho­žansku a Rychwałdsku brunicowu jamu a zastupuje zajimy něhdźe 800 dźěławych. „Ja so žanomu konfliktej njewuwinu, ale spytam stajnje rozrisanje namakać. Wšako čłowjek ze swojimi nadawkami rosće.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND