Popłatki za halu zrjadowane

štwórtk, 04. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Za wužiwanje Rownjanskeje wjacezaměroweje hale je gmejnska rada nětko wustawki wo popłatkach a wužiwanju wobzamknyła.  Foto: Jost Schmidtchen Za wužiwanje Rownjanskeje wjacezaměroweje hale je gmejnska rada nětko wustawki wo popłatkach a wužiwanju wobzamknyła. Foto: Jost Schmidtchen

Wjacezaměrowy twar móža zaso zjawnje a priwatnje wužiwać

Rowno (CK/SN). Štóž chce Rownjansku wjacezaměrowu halu wužiwać, ma za 24 hodźin 185 eurow zapłaćić. Za dwaj dnjej je to 200 eurow, tři dny płaća 300 eurow. Tole je Slepjanska gmejnska rada na swojim posedźenju předwčerawšim z jednym hłosom wzdaća wobzamknyła. Po nazhonjenjach zašłych lět sej wobydlerjo zwjetša dwaj dnjej přeja, praji nawodnica hłowneho zarjada Marion Mudra. Skazać móžeš halu jedyn abo wjacore dny, ale tež hodźinsce. Jednej hodźinje wužiwanja přiliča dalše poł hodźiny, zo bychu ludźo štwórć hodźiny přihotowanskeho časa měli a runje telko za rumowanje a rjedźenje. Woboje je w popłatku 15 eurow zapřijate. Přizjewić maja so zajimcy w Slepjanskim gmejnskim zarjedźe, a to z formularom, kiž nadeńdu na internetnej stronje gmejny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND