Wjele wědy wo lěsu sposrědkowali

štwórtk, 04. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Rewěrowy hajnik Peter Noack wobdźělnikam ekskursije demonstrowaše, kak ze starymi gratami młode štomiki do zemje sadźeš.  Foto: Jost Schmidtchen Rewěrowy hajnik Peter Noack wobdźělnikam ekskursije demonstrowaše, kak ze starymi gratami młode štomiki do zemje sadźeš. Foto: Jost Schmidtchen

Dubrawa (JoS/SN). Na štwórtu lěsnu ekskursiju je tele dny Grodkowski lěsnistwowy zawod do lěsa podłu Sprjewineho kolesowanskeho puća pola Dubrawy (Trattendorf) blisko Grodka přeprosył. Tójšto zajimcow ma tónle termin hižo dołho zapisany, wšako móžeš tež po oficialnym zarjadowanju z lěsnistwowymi fachowcami hišće wjele zajimaweho zhonić a sej z druhimi wo tym abo tamnym wuměnjeć.

Rewěrowaj hajnikaj Sylvio Raschick a Peter Noack wobdźělnikow z nowymi dopóznaćemi kołowokoło wobhospodarjenja lěsa zeznajomištaj. Něštožkuli při tym scyła tak jednore njeje. Tak su nowe próstwy wo spěchowanske srědki hač do 19 stronow wobšěrne. Samo fachowcy maja z nimi problemy. Tohodla wobsedźerjam lěsa w tym zwisku pomoc poskićeja. Dale zaběrachu so podłu Sprjewineho kolesowanskeho puća z prašenjemi zalěsnjenja z měšanym lěsom a ze zaručenjom wobchadneje wěstoty. To drje je winowatosć kóždeho wobsedźerja lěsa. Woni pak móža tež spěchowanje dóstać, hdyž na přikład wěste mnóstwo sucheho drjewa pušća.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND