Adwentne wiki budu

srjeda, 10. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada so na termin wólbow wjesnjanosty dojednała

Njeswačidło (JK/SN). Po tym zo su lětsa w Njeswačanskej gmejnje chodojtypalenje, swjedźeń swětła a mnohe dalše zjawne zarjadowanja korony dla wupadnyli, chcedźa znajmjeńša tradicionalne adwentne wiki přewjesć. K tomu zetka so wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) jutře hišće raz ze zastupjerjemi towarstwa Přećeljo domizny a kultury a sportoweho zjednoćenstwa, zo bychu sej organizatoriske nadrobnosće dorěčeli. Po namjeće radźićela dr. Dietricha Buttera chcedźa tež wohnjowych wobornikow sobu zapřijeć, dokelž maja woni hodowne wiki nastupajo dosć dobre nazhonjenja. Tež rumpodicha chcedźa sej hišće wobstarać, trěbnu drastu hižo maja, kaž Schuster wčera rjekny. Na kóncu wšak rozsudźa aktualna situacija a wotpowědne rjadowanja wokrjesa korony dla. Ale na někajke wašnje chcedźa wiki přiwšěm přewjesć, tež hdyž snano w něšto mjeńšim wobłuku, hač su to zwučeni. Wjesnjenjo su wotpowědne próstwy hižo zwuraznili a chcedźa po swojich mocach k pora­dźenju přinošować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND