Nowy wobchod w tymle času kaž žohnowanje

srjeda, 10. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Barće je Marie Rietscher nowy žiwidłowy wobchod wotewrěła a w nim nětko kupcow wita.  Foto: Werner Lindner W Barće je Marie Rietscher nowy žiwidłowy wobchod wotewrěła a w nim nětko kupcow wita. Foto: Werner Lindner

Bart (WL/SN). Wot kónca oktobra je Bart w Malešanskej gmejnje wo atrakciju bo­hat­ši. Mjeztym zo je z mnohich městnow słyšeć, zo předawanske abo po­słuž­bowe zarjadnišća na wsach zawěraja, je Marie Rietscher ze swojim zeleni­nowym wobchodom a sobudźěłaćerku z Budyšina na Bartsku Hłownu dróhu čo. 14 přećahnyła. Tale adresa je hižo lětdźesatki z wikowanjom zwjazana. Něhdy bě to wjesny wobchod, kotryž je za čas NDR HO přewzała, doniž so tam swěcy njehasnychu.

Prózdny wobchod Mariji Rietscher napadny. Po měsacach planowanja, wobstaranja kreditow a přetwara kónc oktobra skónčnje tak daloko bě. Žiwidłowe wiki, kajkež mjez Wósporkom a Budyšinom swojeho runjeća pytaja, móžachu wočinić. Za to njedźakuje so 29lětna jeno swojej swójbje, ale tež mnohim Barćanam, kotřiž su so ze swojim darom na ponowjenju małeho wobchoda wobdźělili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND