Z pisanych kneflow nastawaja wuměłske twórby

štwórtk, 11. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z kneflemi je Michael Voigt najwšelakoriše wobrazy stworił, kotrež budu hač do meje 2022 w Budyskej měšćanskej bibliotece widźeć.  Foto: Carmen Schumann Z kneflemi je Michael Voigt najwšelakoriše wobrazy stworił, kotrež budu hač do meje 2022 w Budyskej měšćanskej bibliotece widźeć. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). „Wuměłstwo z kneflemi“ rěka nowa wustajeńca, kotraž budźe wot jutřišeho hač do meje 2022 w Budyskej měšćanskej bibliotece widźeć. Michael Voigt z Nowosólca-Hródka (Neusalza-Spremberg) pokaza tam na jednym boku swoju zběrku kneflow, ale tež wuměłske twórby, kotrež su jeničce z kneflow zhotowjene. Wuslědki su jónkrótne, kaž móža so wopytowarjo přeswědčić.

Swojeje zahoritosće za historiske knefle dla je Voigt na čaporowych wikach nimo jednotliwych eksemplarow tež wjetše mnóstwa kneflow našoł. Z toho ­zrodźi před dźesać lětami ideju, z nimi wuměłske twórby zhotowić. Ze swojimi wobrazami a dalšimi dźěłami je wón mjeztym wjacore zajimawe wustajeńcy wuhotował, mjez druhim w Njeswačanskim baroknym hrodźe. Žana přehladka pak so druhej njeruna, dokelž stajnje nowe twórby nastawaja. Tak su tež te w Budy­šinje wustajene cyle nowe. Zběrka w měšćanskej bibliotece rozpřestrěwa so po třoch rumnosćach a wopřijima portrety runje tak kaž krajiny a křesćanske ­motiwy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND