Přesydlerjo móža sobu rěčeć

štwórtk, 11. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Prěni wobydlerjo Miłoraza hišće lětsa do Slepjanskeje gmejny přećahnu. ­Tohodla su čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady nětko jeje hłowne wustawki změnili a wobzamknyli.

Slepo (CK/SN). Trjebinski wjesny dźěl ­Miłoraz (Mühlrose) bywa dźeń a mjeńši. Wottorhanje wopušćenych domow postupuje. To wobkrući wjesny předstejićer Detlef ­Rölke. Na přesydlenskej městnosći na sewjernej kromje Slepoho porno tomu nowe jednoswójbne domy kaž hriby ze zemje ­šuskaja. Kaž nawodnica hłowneho zarjada Marion Mudra na zašłym posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady rozłoži, drje hišće 2021 prěnje přećahowanske nakła­dne awta přijědu, a přesydlerjo z nět­čiše­ho Miłoraza so potom za nowy Miłoraz přizjewja. Za to je trjeba hłowne wustawki Slepjanskeje gmejny změnić, zo by so w nich nimo Slepoho, Rownoho a Mułkec tež wjesny dźěl ­Mi­łoraz jewił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND