Adwentne wiki chcedźa přewjesć

pjatk, 12. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
20 metrow wysoki šmrěk je Regina Sonnabend (na wobrazu) městu Budyšinej jako hodowny štom dariła. Dźensa su jón stajili.  Foto: Carmen Schumann 20 metrow wysoki šmrěk je Regina Sonnabend (na wobrazu) městu Budyšinej jako hodowny štom dariła. Dźensa su jón stajili. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Po tuchwilnym stawje maja so Budyske Wjacławske wiki wot 26. nowembra hač do 22. decembra ­přewjesć. Tole praješe wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) wčera na nowinarskej rozmołwje. Njewěstosće pak wostawaja, dokelž móhli so zakonske postajenja hač do toho změnić.

Wiki drje budu w blišej wokolinje jeničke. Ćim wažniše je, zo so wone tež wotměja. Wšako ma město wothłosowany hygienowy koncept. Tak dźěla je do přebywanskeho wobłuka na Žitnych ­wikach a Hłownym torhošću, hdźež poskićeja jědźe a napoje, kaž tež do dundanskeho areala na Bohatej hasy, hdźež budu wšitke dalše předawanišća. „Apelujemy na zamołwitosć wopytowarjow, zo bychu wotstawki dodźerželi“, Ahrens wuzběhny. Dyrbjało-li pak krajne knježerstwo wuměnjenja přiwótřić a prawi­dło 3G, 2G abo samo 1G zawjesć, bychu hodowne wiki wotprajić dyrbjeli. Wotstawkow dla je mjeztym hižo lodowa ­čara na Butrowych wikach wotprajena. Měšćanske zarjadnistwo wočakuje lětsa mjenje wopytowarjow z Čěskeje a Pól­skeje. Tam su tež mjenje wabili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND