Domizniska stwa w nowej pyše

pjatk, 12. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wot tohole tydźenja prezentuje so Brětnjanska domizniska stwa z nowym napohladom a z předźěłanej wustajeńcu serbskich a wjesnych stawiznow. Zmóžnił je to Wojerowski wobydlerski etat.  Foto: Corinna Stumpf Wot tohole tydźenja prezentuje so Brětnjanska domizniska stwa z nowym napohladom a z předźěłanej wustajeńcu serbskich a wjesnych stawiznow. Zmóžnił je to Wojerowski wobydlerski etat. Foto: Corinna Stumpf

Z wobydlerskim etatom dalši projekt zwoprawdźili

Brětnja (SN/MWj). Nowowuhotowanu domiznisku stwu w Brětnjanskim wobydlerskim domje su spočatk tohole tydźenja zjawnosći přepodali. Tamniša wustajeńca bě hižo trochu zestarjena, a wustajenske rumnosće trjebachu nowy napohlad, rěka w nowinskim wozjewjenju Wojerowskeho měšćanskeho zarjadnistwa. „Bě to naročny projekt, kotryž móžachu z pomocu lětušeho wobydlerskeho etata nastorčić a dźakowano mnohim čestnohamtskim pomocnikam zwoprawdźić“, zdźěli nowinska rěčnica města Wojerec Corinna Stumpf.

Nowowuhotowanje domizniskeje stwy nastorčili běchu na posedźenju Brětnjanskeje wjesneje rady lětsa spočatk meje. Předewšěm nowy wustajenski koncept dyrbjachu zdźěłać. Spočatnje je to Wojerowski měšćanski muzej podpěrał. Spěšnje pak so wukopa, zo předwidźane 4 000 eurow njedosaha projekt zwoprawdźić. Tak Wojerowscy měšćanscy radźićeljo loni nazymu rozsudźichu, zo hodźa so zalutowane srědki wobydlerskeho etata 2019 we wobjimje 2 000 eurow tohorunja za Brětnjansku domiznisku stwu zasadźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND