Hodowny štom hišće pytaja

pjatk, 12. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (BB/SN). Tajke něšto Radworska gmejnska rada hišće dožiwiła njeje: Dokelž je wjesnjanostka Madeleine Rentsch (Domizniscy přećeljo Minakał) tuchwilu chora, je wona předwčerawšim posedźenje gmejnskeje rady přez šmóratko wot doma sćěhowała. Tak na přikład widźeše, kak jeje naměstnik Pětr Kliman radźićelam zdźěli: „Wjesoła powěsć wosebje za naš twarski zawod je: Mamy skónčnje swój nowy multicar.“ Wo nim dźě běchu měsacy dołho jednali a diskutowali. Dotalny je dodźeržany a njehodźi so hižo sporjedźeć.

W dalšej dobrej powěsći wječora dźěše wo wutwar parkowanišća blisko Ra­dworskeho kěrchowa. Swobodny stat Sakska je tele dny spěchowanje třoch štwórćinow twarskeje sumy připrajił, potajkim něhdźe 73 000 eurow. Tak móža so twarske dźěła klětu po jutrach započeć a w oktobrje zakónčene być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND