Za bój přećiwo swinjacej mrětwje

póndźela, 15. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (UM/SN). Sakski krajny hońtwjerski zwjazk chce w bywšej Kamjenskej dróhomištrowni zarjadować stejnišćo za bój přećiwo afriskej swinjacej mrětwje (ASP). To wobkrući jednaćel zwjazka Martin Wißmann na naprašowanje. Wotpowědny projektny namjet zapodachu zastupnicy sakskemu ministerstwu za socialne a škit přetrjebarjow, hdźež jón pruwuja. Zahajić chcedźa projekt po dotalnym stawje 1. januara 2022.

„Ze stejnišćom spjelnja hońtwjerski zwjazk swój nadawk, zaměrnišu hońtwu na swinje podpěrać“, rozłoži Martin Wißmann. Hižo nětko maja za lěto 2022 cyłkownje 20 hońtwow po sobotach předwidźane. Wažne při tym je, zo přewjeduja hońtwy w zamołwitosći wotnajerjow rewěrow. „My jako zwjazk podpěrujemy jich jenož materielnje, z personalom a organizatorisce.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND