Zo móhli zwony rjenje klinčeć

póndźela, 15. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Bernd Bohondsch a Aicko Kopke (wotlěwa) z Hućinjanskeje Hanischec blidarnje staj minjene dny nowe žaluzije při zwóńcy připrawili.  Foto: Eberhard Schmitt Bernd Bohondsch a Aicko Kopke (wotlěwa) z Hućinjanskeje Hanischec blidarnje staj minjene dny nowe žaluzije při zwóńcy připrawili. Foto: Eberhard Schmitt

Ze zaróštowanjom započachu lětsa w meji wěžu Chwačanskeje cyrkwje wonkownje ponowjeć. Na wjacorych městnach běchu reparatury trěbne, zo bychu wjetšim škodam zadźěwali.

Chwaćicy (ES/SN). Někotre měsacy su twarscy dźěłaćerjo na fasadźe wěže Chwačanskeje cyrkwje dźěłali. Mjeztym je wobkroma z wołojowym blachom zakryta a tak předewšěm před dešćom škitana. Na wjacorych městnach dyrbjachu wobmjetk ponowić, a wězo su wěžu tež wobarbili. Při žaluzijach před zwonami pak jewjachu so wjetše njedostatki. Žaluzije běchu před wjace hač 30 lětami zhotowili a zatwarili. Kaž so nětko wukopa, wužiwachu tehdy material, kiž za tónle zaměr překmany njebě. Tak trjebachu nětko spěšne rozrisanje, zo móhli róšty wužiwać a nowe žaluzije za­twarić. Hewak dźě bychu pozdźišo wěžu hišće raz zaróštować dyrbjeli, štož by přidatne pjenjezy płaćiło. Runočasnje pak nochcychu tuchwilne róšty njetrjebawši dołho stejo wostajić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND