Přidatne intensiwne stacije poručenje

wutora, 16. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Rozrost pandemije wuskutkuje dźeń a wjetše wućeženje chorownjow

Budyšin/Zhorjelc (SN/bn). Incidenca koro­ny dla w Budyskim kaž tež w Zhorjelskim wo­krjesu dale stupa. To wuskutkuje so tež na wućeženje chorownjow w Hornjej ­Łužicy.

Za zjawnostne dźěło Wojerowskeho jězori­noweho klinikuma zamołwity Ger­not­ Schweitzer na naprašowanje zdźěli, zo „je mnóstwo korona-pacientow w minjenym tydźenju jara přiběrało. Tuchwilu lěkujemy 31 schorjenych stacionarnje, sydom z nich intensiwnje. Nješćěpjeni pacienća přewahuja.“ Wulkeho wućeženja dla dyrbjachu „kapacity za covid­pacientow rozšěrić. To zdobom woznamjenja, zo mamy mjenje městna a personala za hinaše schorjenja a zo móžemy jenož nuznje trěbne operacije přewjesć.“ Chorobne wopyty su „dale móžne, wobmjezuja-li so na jednotliwca wob dźeń a pacienta, a dołhož su wopytowarjo pak šćěpjeni pak wustrowjeni pak testowani, nahubnik je obligatoriski.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND