Dalšej hłosaj přećiwo pomnikej

wutora, 16. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wotpokazanje znowanatwara Bismar­ckoweho pomnika na Čornoboze dźeń a bóle přiběra. Słowa jimała je so wčera předsydka SPD Sakskeje. Serbske młodźinske towarstwo Pawk informowaše wo rezoluciji w naležnosći, kotruž běchu wobdźělnicy generalneje zhromadźizny Młodźiny europskich narodnych mjeńšin (MENS) 6. nowembra w bretoniskim Lorienće jednohłósnje schwalili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND