Nuzowe milinowe nastroje trěbne

wutora, 16. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Gratownju Miłoraskeje wohnjoweje wobory běchu w 1990tych lětach ponowili a rozšěrili. Nětko su jeje dny ličene.  Foto: Constanze Knappowa Gratownju Miłoraskeje wohnjoweje wobory běchu w 1990tych lětach ponowili a rozšěrili. Nětko su jeje dny ličene. Foto: Constanze Knappowa

Njedawna wichorowa nižina Ignac je diskusiju wo tym wožiwiła, hač měli wohnjowe wobory nuzowe milinowe nastroje kupić abo nic. W Miłorazu ­na přikład běchu ludźo wichora dla ­28 hodźin bjez miliny.

Trjebin (CK/SN). Tři tydźenje po wichoru Ignacu wobydlerjow Trjebinskeje gmejny tale wěc přeco hišće zaběra. Wokoło Slepoho dźě je woneho 21. oktobru milina wupadnyła. Wosebje potrjecheny bě Miłoraz. Ludźo běchu 28 hodźin bjez miliny. „Mam zaćišć, zo je wjes hižo wotpisana, dokelž budźe tak a tak wotbagrowany“, porokowaše wobydlerka na zašłym posedźenju Trjebinskeje gmejnskeje rady. Podobnje wupraji so Miłoraski wjesny předstejićer Detlef Rölke. Jemu po wichorje zdźělichu, zo „su wažniše wsy, kotrež dyrbimy přizamknyć“. Miłoraz nima žanu prioritu. To samo wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) wobkedźbuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND