Fleischer radźićelam „werbalne wotbrónjenje“ poručił

wutora, 16. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Jeno štwórć hodźiny traješe wurjadne posedźenje Budyskeje měšćanskeje rady, kotrež bě wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) minjenu srjedu zwołał. Jenički dypk dnjoweho porjada bě přeće Ahrensa, směć tež jako stawnik skutkować, za čož bě wosebite třidnjowske dalekubłanje zmištrował. Kaž hižo na zašłym posedźenju radźićelow, jako wo naležnosći diskutowachu, jemu tež tónraz wjetšina radźićelow přihłosowanje za­powědźi, mjenujcy 16. Štyrjo běchu za Ahrensowe přeće, pjećo so hłosa wzdachu.

Wyši měšćanosta pak so z wotpokazanjom wotnamakać nochce. Kaž wón připowědźi, chce w přisłušnym prawniskim dohladowanskim zarjedźe znapřećiwjenje zapodać, přetož naležnosć dyrbja zasadnje rozrisać. Ahrens powołuje so na „nutřkownu organizacisku swobodu“ a na „škitanu swobodu powołanskeho skutkowanja“. Zo wón při tym jenož na sebje mysli, kaž jemu medije wumjetowachu, je wobsahowje wopak. Za swoje emocionalne wustupowanje na zašłym posedźenju parlamenta prošeše wón wo zrozumjenje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND