Adwentne wiki dale njewěste

štwórtk, 18. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Budyska Bohata hasa je hižo hodownje pyšena. Ale hač so tu lětsa Wjacławske wiki wotměja, dawno hišće rozsudźene njeje.  Foto: Carmen Schumann Budyska Bohata hasa je hižo hodownje pyšena. Ale hač so tu lětsa Wjacławske wiki wotměja, dawno hišće rozsudźene njeje. Foto: Carmen Schumann

Runje dźens tydźenja su w Budyšinje zjawnosć wo lětušich adwentnych ­wikach informowali. Mjeztym je so ­situacija změniła. Hač so wiki scyła wotměja, je wšo druhe hač wěste.

Budyšin (SN/MWj). Poprawom chcychu 638. Budyske Wjacławske wiki wot 26. nowembra hač do 22. decembra wotměć. Za nje měješe město hygienowy koncept, kotryž je strowotniski zarjad wokrjesa wobkrućił. Mjeztym pak słyšiš ze sakskeho knježerstwa signale, hodowne wiki w swobodnym staće lětsa dospołnje wotprajić. Zo móhli móžne rozsudy z Drježdźan wočaknyć, je so Budyske měšćanske zarjadnistwo rozsudźiło, započatk Wjacławskich wikow wo tydźeń wot 26. nowembra na 3. december přestorčić. Hač do toho nadźija so zawjazowacych wuprajenjow, hač hodźa so wiki přewjesć abo nic, pisa město w nowinskej zdźělence. „Pod tuchwilnymi wuměnjenjemi a hladajo na wuprajenja ministerskeho prezidenta njeje přicpěwajomne, wiki natwarjeć započeć“, rěka w zdźělence, a dale: „Město sej žada, jasne rjadowanja wo přewjedźenju adwentnych wikow wozjewić. Rozsud ­njemóžemy a njesměmy komunam přewostajić.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND