Prěni zaryw za wjesne srjedźišćo

pjatk, 19. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Slepjanski wjesnjanosta Jörg Funda (CDU) z dopomnjenskej łopatu. Runje tak kaž LEAG chce tež gmejna Slepo Miłorazčanam spušćomny partner při přesydlenju być.  Foto: Constanze Knappowa Slepjanski wjesnjanosta Jörg Funda (CDU) z dopomnjenskej łopatu. Runje tak kaž LEAG chce tež gmejna Slepo Miłorazčanam spušćomny partner při přesydlenju być. Foto: Constanze Knappowa

Slepo (CK/SN). Mjeztym zo na Slepjanskej přesydlenskej městnosći za nowy Miłoraz jednoswójbne domy kaž hriby ze zemje rostu, nastawa tam nětko tež nowe srjedźišćo. Minjenu wutoru bě symboliski prěni zaryw za wjesny towarstwowy dom. Ně­hdźe sto Miłoražanow tónle termin sobu dožiwi. Twar je wobstatk zrěčenja energijoweho koncerna LEAG z gmejnomaj Slepo a Trjebin. Za towarstwowy dom běchu wubědźowanje architektow wupisali, a dobył je Drježdźanski běrow Schubert & Horst. Tež wobydlerjo móžachu swoje předstawy zapřijeć. Tak změja na dohromady 800 kwadratnych metrach nimo žurle tež kehelnišćo a tradicisku rumnosć wohnjoweje wobory. Cyły dom nastanje po wašnju tak mjenowanych drjewjanych stejakow.

W septembru bě Zhorjelski wokrjes za towarstwowy dom twarsku dowolnosć dał. Krótko do zarywa přepodachu nadawk za prěnje dźěła Rakečanskej firmje Böpple. Hišće lětsa maja fundamenty hotowe być. Na to móža hišće raz wšitko na centimeter dokładnje wuměrić, jednotliwe dźěle domu z drjewa zhotowić a je potom na twarnišću nastajić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND