Adwentne wiki wotprajene

pjatk, 19. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo so z twarskimi wustawkami sami zaběrać dyrbjeli

Rakecy (JK/SN). Jedne z najkrótšich posedźenjow přewjedźechu wčera Rakečanscy gmejnscy radźićeljo. Hižo při zahajenju přez wjesnjanostu Swena Nowotneho (CDU) čakachu na dweju fachowcow z planowanskeje firmy Panse, kotrajž chcyštaj k dwěmaj dypkomaj dnjoweho porjada porěčeć. Wonaj pak njejstaj přijěłoj, a tak je wjesnjanosta radźićelam hišće raz zaměr a pozadk za změnu přizwolenskich a wupołoženskich wustawkow za ryćerkubło w Psowjach rozjasnił. Wšako běchu so z tej naležnosću hižo zaběrali. Podobnje su hladajo na změnu wustawkow k wobtwarjenskemu planej za ležownosće w Rakečanskej gmejnje postupowali. Změnjene wustawki nětko na gmejnskim zarjedźe wupołoža, hdźež móža sej je wobydlerjo wobhladać a znapřećiwjenja zapodać. We wustawkach su móžne wob­twarjenske ležownosće na sewjeru Rakec, w Psowjach při ryćerkuble a při Pstruhowym puću kaž tež při Komorowskim Młynskim haće wobkedźbowane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND