Po sydom lětach přinoški zwyšili

wutora, 23. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

We wjacorych komunach tuchwilu wo tym­ rozmysluja, hač móža staršiske přino­ški za pěstowarnje konstantne wostać abo hač dyrbja je zwyšić. Z temu su so­ wčera tež we Wojerecach zaběrali.

Wojerecy (AK/SN). Wot přichodneho lěta dyrbja starši we Wojerecach za wopyt swojich dźěći w dnjowych přebywanišćach wjace płaćić. Přinoški zwyša so wot cyłkownych kóštow w žłobiku wot 14,66 na 16 procentow, w pěstowarni wot 21,18 na 25 procentow a w horće wot 22,92 na 27 procentow. W lěće 2023 rozrostu sadźby dale na 18 procentow w žłobiku, 27 procentow w pěstowarni a na 30 procentow w horće. To su měšćanscy radźićeljo wčera na wurjadnym posedźenju po kontrowersnej diskusiji wobzamknyli. Při wothłosowanju z mjenom bě 15 radźićelow za to, dwanaće přećiwo tomu. „Hospodarske połoženje nas k tomu nuzuje“, podšmórny měšćanosta za šule, kulturne a so­cialne Měrko Pink. Poslednje zwyšenje bě w januaru 2015.

Na posedźenju radźićelow 26. oktobra steješe naležnosć hižo raz na dnjowym porjedźe. Tehdy běchu zwyšenje wot­pokazali. Dokelž je wyši měšćanosta Torsten­ Ruban-Zeh (SPD) znapřećiwjenje zapołožił, dyrbjachu so z temu nětko znowa rozestajeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND